088-7785221

Beknopte uitleg over 'Mijn Velthuis kliniek'

Als patient verdient u de allerbeste zorg. En soms kan die zorg nog slimmer, beter en vriendelijker. Daarom hebben we 'Mijn Velthuis kliniek' ontwikkeld.

'Mijn Velthuis kliniek' is een persoonlijke webpagina die uw hele behandeltraject helder en overzichtelijk aan u toont. Hier vindt u alle informatie over uw behandeltraject en staan alle afspraken voor behandelingen en controles bij elkaar. Maar u leest ook wat u kunt verwachten tijdens de ingreep en de herstelperiode. U kunt op elk moment inloggen om te zien wat de volgende stap zal zijn, wat u kunt verwachten en waar u rekening mee moet houden. Zo bent u altijd goed voorbereid.

Op verschillende momenten tijdens uw behandeltraject zullen we u per e-mail uitnodigen om op 'Mijn Velthuis kliniek' een vragenlijst in te vullen. Het beantwoorden van de vragen is een integraal onderdeel van uw eigen behandeling. Op basis hiervan kunnen we bepalen hoe effectief de aangeboden behandeling is. Op 'Mijn Velthuis kliniek' vindt u daarom een overzicht van de vragenlijsten die u heeft ingevuld, de vragenlijsten die nu nog ingevuld moeten worden en de vragenlijsten die later aangeboden zullen worden.Vragenlijst via kenmerk

U kan per email of van uw zorgverlener een kenmerk ontvangen hebben waarmee een vragenlijst kunt invullen. Elk kenmerk verwijst naar een specifiek aan u toegekende vragenlijst. Vul uw kenmerk in en druk op 'Naar vragenlijst'.

Kenmerk invoeren als XXXX-XXXX.